Risikofaktorer   

Up • Introduktion • Min profil • Ydelser • Nordtest • GumXp • Risikofaktorer • CCL
 

                

  See this page in English

Et regneark til beregning af risiko faktorer

Denne side indeholder links til filer, der er tilgængelige for FTP download.

Se beskrivelse af fil formater og makroer nederst på siden.

Klik på det ønskede link for begynde download: 

- Klik med venstre museknap for at åbne filen i et vindue. 

- Klik med højre museknap for at få mulighed for at gemme på harddisk.


Calculation of Risk Factor er et regnearkbaseret program til beregning af risikofaktorer for udvalgte dele af et større IT-system. Jo større risikofaktor, der beregnes for et delsystem, jo større risiko udgør dette delsystem for virksomheden, og jo større er behovet for at imødegå risikoen ved at software validere delsystemet. De beregnede risikofaktorer bør kun bruges i denne sammenhæng og er ikke tænkt som et generelt mål for den risiko, der skyldes fejlfunktion i den anvendte software. De er tænkt som et middel til at prioritere valideringsindsatsen ved at udpege de dele af IT-systemet, hvor valideringsbehovet er størst.

 

Calculation of Risk Factor beregner risikofaktorer (værdi 0 - 100) ved at vægte markeringen i de enkelte celler i regnearket. Risikofaktoren er en relativ størrelse, som kun har mening ved sammenligning med andre faktorer vurderet i system perspektiv (dvs. vurderet i forhold til det aktuelle system, ikke en bestemt proces i systemet). Alle ark anvender det samme point system, som er registreret i et skjult "Basis" ark - hvis point værdierne her ændres, ændres beregningerne på alle de øvrige ark. Arket "Template" er tænkt som en tom skabelon, der kan mangfoldiggøres med Excel funktionen "Flyt eller kopier ark...".

Calculation of Risk Factor karakteristika:

 • Calculation of Risk Factor anvender anerkendte risikovurderings metoder
 • Næsten ubegrænset antal beregningsark pr. regneark (workbook)
 • Nye risikoberegninger baseres på (redigerbar) skabelon "Template"
 • Point systemet er fælles for alle ark og findes på det skjulte ark "Basis"
 • Forprogrammerede indstillinger ...
  • Celler til krydsmarkering  x  er gule (undgå mellemrum som markeringstegn)
  • Alle øvrige celler undtagen kommentar-feltet øverst er skrivebeskyttede
  • Pointværdien er angivet i parentes som et link til den tilsvarende celle i "Basis"
  • Dobbelt-markeringer indikeres automatisk som Error
 • Makro-kode til beregning ligger i et beskyttet "Module1" i Visual Basic Editor ...
  • Produktet er gratis - VBA password er "cet", men ...
  • ... behold password for at sikre mod uforvarende kompromitering af koden
  • Ingen begrænsninger i brugerens anvendelse af selv-udviklede makroer
 • Calculation of Risk Factor er på engelsk

Calculation of Risk Factor software pakken indeholder:

 • Calculation of Risk Factor.PDF

 PDF dokument, beskrivelse og vejledning

 • Calculation of Risk Factor.XLS

 Excel regneark, eksempel og skabelon

 • F26 Temp ITS90 - Risk Factor.XLS

 Excel regneark, eksempel og maximum score

Calculation of Risk Factor software pakken kan frit downloades. Det er brugerens ansvar, at produktet anvendes i overensstemmelse med de nævnte intentioner. Produktet er freeware og brugeren kan frit modificere regnearket efter behov.


Fil formater og makroer

ZIP  	Komprimeret fil
	Kan kræver WinZip® udpakningsprogram www.winzip.com (afhænger af operativsystem)
PDF	Adobe Portable Document Format fil
	Kræver Adobe® Acrobat Reader - download fra www.adobe.com
XLS  	Excel regneark fil
	Kræver Microsoft® Office 2000 eller XP

Alle Excel regneark i Calculation of Risk Factor software pakken indeholder makroer som skal aktiveres for at programmet kan virke. Det anbefales generelt at vælge Excel's mellemste sikkerhedsniveau og efterfølgende godkende, at makroer må aktiveres når et regneark, der vides eller forventes at indeholde makroer, åbnes. Office XP muliggør digital signering af makro-projekter. En digital signatur på et Excel makro-projekt garanterer, at makroerne ikke er ændret siden de blev signeret, og at underskriveren er den, han giver sig ud for (forudsat at signaturen kan bekræftes af en betroet trediepart som f.eks. TDC Certificeringscenter). Hvis det ønskes, kan software pakken tilsendes med digitalt signerede makroer.

Til toppen

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.