Systemvalidering   

Up • Kvalitetssikring • Softwarevalidering • Rådgivning • Bedømmelse • Systemvalidering • Kurser
 

                

  See this page in English

Ved validering af  IT-systemer (fx LIS eller LIMS systemer) efter Nordtestmetoden tilbydes assistance med opbygning af en projektorganisation, der vil være i stand til at løse følgende opgaver:

 • Neddeling af IT-systemet i overskuelige validerbare processer.

 • Identifikation af valideringsnødvendig software i den enkelte proces.

 • Prioritering af valideringsindsats ved hjælp af risiko vurdering.

 • Planlægning af valideringsarbejdet.

 • Assistance til opsætning af basisinformation i livscyklusmodellen:

  • Krav- og systemtest specifikation.

  • Design og implementerings information samt ændringskontrol.

  • Specifikation af inspektions- og testkrav.

  • Forholdsregler mod anomaliteter og uhensigtsmæssigheder.

  • Installation og system test.

  • Drift, vedligehold, opdatering, service og udfasning. 

 • Medlæsning og løbende opfølgning på valideringsarbejdet.

 • Kodegranskning og uvildig test af programmer.

 • Udarbejdelse af valideringsrapporter.

Der tilbydes både hjælp til selvhjælp og deltagelse i selve valideringsprojektet. Softwarevalidering tilbydes for alle typer software, erhvervede eller egenudviklede programmer, f.eks. Excel regneark og programmer i C/C++, Pascal osv.

Til toppen 

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.