Nordtest   

Up • Introduktion • Min profil • Ydelser • Nordtest • GumXp • Risikofaktorer • CCL
 

                

  See this page in English

 

Nordtest Methods of Software Validation
www.nordicinnovation.net/nordtest.cfm

 

Denne side indeholder links til filer, der er tilgængelige for FTP download.

Se beskrivelse af fil formater og makroer nederst på siden.

Klik på det ønskede link for begynde download: 

- Klik med venstre museknap for at åbne filen i et vindue. 

- Klik med højre museknap for at få mulighed for at gemme på harddisk.


Nordtest Software Validation

Methods of System Validation (based on the Nordtest Software Validation)


  -  Metode til validering af software

Nordtest-metoden er et resultat at et Nordtest projekt under ledelse af Dansk Institut for Fundamental Metrologi med undertegnede som projektleder og med deltagelse af de to nordiske akkrediteringsorganer Norsk Akkreditering og SWEDAC samt de to virksomheder Arepa Test & Kalibrering A/S i Danmark og Gambro Lundia AB i Sverige. Metoden er udsprunget af det danske akkrediteringsorgan DANAK's retningslinie RL10 "Anvendelse af edb i akkrediterede laboratorier" og er et værktøj til hjælp ved validering af software. Metoden kan anvendes af akkrediterede laboratorier og virksomheder der har behov for at validere software. 

Metoden er godkendt af Nordtest's Ekspert Gruppe som NT Techn Report 535 og kan også hentes på Nordtest's hjemmeside  http://www.nordicinnovation.net/article.cfm?id=1-834-741. Metoden omfatter en metodebeskrivelse (PDF fil), en rapportskabelon (DOC fil) og 4 eksempler (PDF filer). Alle Nordtest filerne kan downloades fra denne website. 

Skabelonen "Method of System Validation" er en variant af "Method of Software Validation" og fokuserer på IT-systemet og ikke kun på et software program. Der er således tilføjet et antal validerings muligheder og begrebet software product er erstattet med computer system.

Rapportskabelonerne er anden udgave, 2. edition, February 2004, idet den indbyggede makro er ændret, så den ikke giver run-time fejl, hvis brugeren indlægger et InlineShape objekt, som ikke har valid OLEFormat.

Bemærk, at på grund af de mange ActiveX komponenter kan det tage lang tid for Word at åbne rapporten.

   - Advanced Bookmark Control 

Dette værktøj indeholder to Word dokumenter, System Validation Report Xp.DOC og System Validation Help.DOC, der begge udspringer af skabelonen "Method of System Validation". Alle linjer, der indeholder en valgmulighed (CheckBox markeret med tegnet ¨ eller þ), og alle tekstfelter i tabellerne har fået tildelt et entydigt Word bogmærke. Bogmærket bruges til at identificere linier med valgmuligheder og hjælpetekst i on-line hjælp dokumentet. Word skal anvende makroer for at dette værktøj kan bruges (vælg mellemste sikkerhedsniveau, som beskrevet nederst på siden).

Ændring af check-symbolet og aktivering af on-line hjælp dokumentet sker via ABC-værktøjslinien (ABC Toolbar), der automatisk aktiveres, når rapporten åbnes:

    ABC Toolbar

 

Tool Tips

Function

Bookmark Help

Go to  the corresponding cell bookmark in the Help file

Return from Help

Return to the cell from where the Help was called

Check Bookmark

Insert a checked symbol þ in the selected line

Uncheck Bookmark

Insert an unchecked symbol ¨ in the selected line

About Advanced Bookmark Control

Show information about the macro system

On-line hjælp virker kun, hvis Word kan finde hjælpedokumentet, og dette skal gemmes enten i samme mappe som selve rapporten eller i de mapper, som Word bruger til dokumenter og skabeloner.

Da alle ActiveX CheckBox elementerne (på nær ét) er erstattet med udskiftlige symboler, vil Word arbejde væsentlig hurtigere på denne rapportskabelon. Det ActiveX CheckBox element, der i den oprindelige Validerings Rapport låste alle andre CheckBoxe, har fået udvidet sin funktion til også at skrivebeskytte al tekst i hele rapporten. 


Fil formater og makroer

PDF	Adobe Portable Document Format fil
	Kræver Adobe® Acrobat Reader - download fra www.adobe.com

DOC    	Word 2000 Document (bruges som skabelon)
	Kræver Microsoft® Office 2000 eller XP

ZIP    	Komprimeret fil
	Kan kræve WinZip® udpakningsprogram (afhænger af operativsystemet)

Word rapporterne indeholder ActiveX komponenter og dermed også makroer. Desuden indeholder raporterne et makro-modul med en CheckBox funktion, som kan låse (og genåbne) alle de øvrige CheckBoxe, og således beskytte den færdig rapport mod uforvarende ændringer.

For at kunne anvende makrofunktionerne i Word, skal disse aktiveres. Som standard er sikkerhedsniveauet i Word højt, hvilket betyder, at makroer som standard ikke kan anvendes, og det er derfor nødvendigt, at brugeren selv vælger et lavere sikkerhedsniveau. Det anbefales at vælge det mellemste sikkerhedsniveau, fordi man her altid bliver spurgt, om makroerne må anvendes. Man må aldrig anvende makroer i dokumenter, som er af ukendt oprindelse og som ikke forventes at indeholde makroer.

Til toppen

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.