GumXp   

Up • Introduktion • Min profil • Ydelser • Nordtest • GumXp • Risikofaktorer • CCL
 

                

  See this page in English

  Et avanceret regneark til usikkerhedsbudgetter

Denne side indeholder links til filer, der er tilgængelige for FTP download.

Se beskrivelse af fil formater og makroer nederst på siden.

Klik på det ønskede link for begynde download: 

- Klik med venstre museknap for at åbne filen i et vindue. 

- Klik med højre museknap for at få mulighed for at gemme på harddisk.


GumXp er et regnearkbaseret program til avanceret usikkerhedsbergning udviklet til Office XP (Excel 2002). Programmet tilbyder elegant opsætning af usikkerhedsbudgetter og beregning af usikkerheder i overensstemmelse med ISO's GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) og den Europæiske co-operation for Akkreditering, EA's EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration).

GumXp karakteristika:

 •  Ét usikkerhedsbudget pr. ark (worksheet).
 •  Næsten ubegrænset antal usikkerhedsbudgetter pr. regneark (workbook).
 •  Nye budget-ark baseres på skjult, redigerbar skabelon ark.
 •  Nem adgang til linkning mellem usikkerhedsbudgetter.
 •  Op til 50 input størrelser pr. usikkerhedsbudget.
 •  Nem adgang til se/skjule:
  • Overskydende rækker med ubrugte input størrelser.
  • Korrelationsmatricen.
  • Supplementære parametre (k, Symmetri, ±Limits m.m.).
 •  Al funktionalitet styres fra toolbar.
 •  Al makro-kode til beregning ligger i en beskyttet GumXp Add-In:
  • Nem opgradering til nye versioner af GumXp.
  • Ingen begrænsninger i brugerens anvendelse af selv-udviklede makroer.
  • Ingen risiko for uforvarende kompromitering af valideret makro-kode.
 •  "Open-source" makro-kode til åbning og lukning af GumXp Add-In.
 •  Det enkelte usikkerhedsbudget har:
  • Resultater øverst på budget-arket.
  • Udskrift af model funktion med bruger-definerede alias navne.
  • Resultat på formen y ± U  [enhed].
  • Kolonne til specifikation af enheder.
  • Kolonne med beregnede relative covariansbidrag i %.
 •  On-line, case-sensitive Hjælp.
 •  GumXp er på engelsk.

GumXp software pakken indeholder:

 • GumXp.XLT

 Excel Template

 • GumXp Add-In.XLA

 Excel Add-In module

 • GumXp Examples.XLS

 Excel regneark med eksempler

 • GumXp Install.XLS

 Excel regneark til installation af GumXp filer

 • GumXp Help.CHM

 HTML baseret on-line hjælp

 • GumXp Readme.TXT

 Oplysninger om GumXp (tips, forholdsregler, fejl)

 • GumXp License.TXT

 Licens betingelser (også indbygget i Add-In)

GumXp software pakken kan frit downloades, registreres og anvendes med en gratis DEMO-licens i 100 dage fra registreringsdagen. Alle nye usikkerhedsbudgetter mærkes med samme licens, som den aktuelle GumXp Add-In er registreret med. Et usikkerhedsbudget mærket med DEMO-licens kan anvendes af alle GumXp Add-Ins, der registreres med en erhvervet USER-licens, men ikke af andre DEMO-licens registrerede GumXp Add-Ins end den, der oprindeligt mærkede usikkerhedsbudgettet. Der er ingen begrænsninger ved anvendelse af erhvervede USER-licenser.

USER-licenser kan erhverves ved henvendelse til cet@cetorp.dk 

Der tilbydes Kursus-, Privat-, Afdelings- og Firma-baserede USER-licenser.


GumXp revisions noter:

Version 1.0.1    Både dansk og engelsk decimaltegn ("," komma og "." punktum)

Version 1.0.0    Engelsk decimaltegn (kun "." punktum)


Fil formater og makroer

ZIP  	Komprimeret fil
	Kan kræver WinZip® udpakningsprogram www.winzip.com (afhænger af operativsystem)
EXE  	Selv-udpakkende komprimeret fil
	Kræver ingen udpakningsprogram

Alle Excel regneark i GumXp software pakken indeholder makroer som skal aktiveres for at programmet kan virke. Det anbefales generelt at vælge Excel's mellemste sikkerhedsniveau og efterfølgende godkende, at makroer må aktiveres når et regneark, der vides eller forventes at indeholde makroer, åbnes. Office XP muliggør digital signering af makro-projekter. En digital signatur på et Excel makro-projekt garanterer, at makroerne ikke er ændret siden de blev signeret, og at underskriveren er den, han giver sig ud for (forudsat at signaturen kan bekræftes af en betroet trediepart som f.eks. TDC Certificeringscenter). Hvis det ønskes, kan GumXp pakken leveres med digitalt signerede makroer. GumXp leveres både som almindelig og selv-udpakkende zip-fil fordi visse IT-systemer's sikkerhedsniveau ikke tillader download af EXE-filer.

Til toppen

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.