Kvalitetssikring   

Up • Kvalitetssikring • Softwarevalidering • Rådgivning • Bedømmelse • Systemvalidering • Kurser
 

                

Kvalitetssikring er den proces, der sikrer, at en virksomhed lever op til de kvalitetskrav, som den selv ønsker. Et væsentligt træk ved kvalitetssikring er at beskrive, hvordan virksomheden skal drives og derefter at gøre som beskrevet. Kvalitets­kravene til IT-systemet adskiller sig ikke væsentligt fra kravene til resten af virksomheden ...

 • Virksomheden og dens IT-system skal opfylde EU's Persondataforordning

 • IT-systemet skal være tilstrækkeligt dokumenteret

 • Ansvaret for systemet skal være veldefineret

 • Virksomheden skal have et dokumentstyringssystem

 • Daglige arbejdsgange og regler skal være skrevet ned ...

  • Adgangskontrol både fysisk og elektronisk (password)

  • Backup skal udføres ofte og verificeres ved restore

  • Firewall, virusbeskyttelse og spamfiltre up-to-date

  • IT-fejl skal registreres og rettes eller omgås

  • Software skal altid valideres for at ...

   • sikre, at det er dokumenteret i tilstrækkeligt omfang

   • sikre, at det virker som beskrevet og forventet

   • sikre, at det er behørigt testet og afprøvet

   • sikre, at det er fri for fejl og kan betjenes af brugerne

  • Personalet skal være passende uddannet i brug af IT

cetorp.dk   tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning, kurser og direkte hjælp til etablering af nye og vedligeholdelse og udbygning af eksisterende kvalitets­sikrings­systemer.

Til toppen

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.