Kurser   

Up • Kvalitetssikring • Softwarevalidering • Rådgivning • Bedømmelse • Systemvalidering • Kurser
 

                

  See this page in English

Kurser tilbydes som halv-, hel- eller flerdages virksomhedskurser. Temaet kan være et af nedenstående eller en kombination heraf. Særlige temaer kan dækkes efter aftale.

 1. EU's Persondataforordning
  • EU's Persondataforordning for foreninger og mindre virksomheder
  • Procedurer til persondatahåndtering og dokumentation
  • Hjælp til udarbejdelse af en "Persondatahåndbog"
  • Elektronisk håndtering af persondata, herunder brug af Internettet
 2. Validering af software efter Nordtest metoden

  • Metodens baggrund, formål og anvendelse
  • Kravspecifikation, systemtest, design og implementering
  • Test - en svær disciplin
  • Valideringsrapporten som et "dynamisk" dokument
 3. Validering af IT-systemer efter den modificerede Nordtest metode

  • Nyt IT-system eller retrospektiv validering
  • Kravspecifikation, leverandør audit og systemtest
  • Opdeling af IT-strukturen i validérbare processer
  • Valideringsrapport og systemdokumentation
 4. Projektformulering, start og styring af IT-projekter

  • Kvalitetssystemet og projektorganisationen
  • Analyse, planlægning og kravspecifikation
  • Risikoananyse, validering og acceptkriterier
  • Projekthåndbog, review og dokumentation
 5. Risiko vurdering i forbindelse med software validering

  • Proces-identifikation og risiko-scenarier
  • Valideringskrav og proces verifikation
  • Risiko klassifikation og prioritering
  • Bestemmelse af valideringens omfang og dybde
 6. Usikkerhedsberegning med GumXp regneark

  • Usikkerhedsberegning efter GUM og EA-4/02
  • Opstilling af usikkerhedsbudgetter og modelfunktion
  • Type A og B evaluering, kovarians og korrelation
  • GumXp i detaljer
 7. Anvendelse af Excel - hvad er svært og hvordan gør man?

  • Brugernes ønsker (spørgeskema)
  • Excel funktioner, makroer, moduler og Add-Ins
  • Forholdsregler mod fejl i Excel
  • Validering af regneark
 8. Kurser i kompetenceudvikling:

 1. TeleCanvass i forbindelse med jobsøgning

  • At aftale et møde
  • At gennemføre et møde
 2. Iværksætter - alternativ til et job?

  • At blive selvstændig
  • At profilere en iværksætter
  • At bruge sit netværk
 3. TeleCanvass i forbindelse med iværksætteri

  • At aftale et møde
  • At gennemføre et møde
 4. Kvalitetsudvikling i Virksomheden - KiV

  • Om værktøjet KiV-stjernen: 
  •  - Status - Kvalitetskriterier - Mål - Handleplan - Evalueringsplan -
  • Om arbejdsgangen i kvalitetsudvikling
  • At anvende kvalitetsstjernen
  • At dokumentere et kvalitetsudviklingsforløb

   Kurser i kompetenceudvikling afholdt bl.a. for:

   >  AJS - Akademikernes Job Service

   >  FKS - Forbundet Kommunikation og Sprog

   >  IDA - Ingeniørforeningen i Danmark

Kursusmaterialer i PDF-format på CD-rom.

Pris efter aftale.

Til toppen

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.