Softwarevalidering   

Up • Kvalitetssikring • Softwarevalidering • Rådgivning • Bedømmelse • Systemvalidering • Kurser
 

                

Validering af software er nødvendig for at kunne godtgøre, at IT-systemet virker som beskrevet og forventet og således lever op til kravene for anvendelse i forhold til ...

 • myndigheder, akkrediteringsorganer og IT-sikkerhed

 • virksomhedens egne kvalitetskrav og image udadtil

 • virksomhedens lønsomhed og troværdighed

Validering af komplekse IT-systemer, som fx LIMS, kan være en stor opgave, men overkommelig, hvis grebet fornuftigt an.

cetorp.dk tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning, kurser og direkte hjælp til validering af software baseret på Nordtest­metoden (en metode udviklet af CET og godkendt af Nordtest), og hvor følgende elementer indgår ...

 • Neddeling i validérbare processer baseret på risikovurdering

 • Prioritering, planlægning og definition af livscyklus

  • Krav- og systemtest specifikation

  • Design og implementering samt ændringskontrol

  • Granskning af dokumentation og test af softwaremoduler

  • Forholdsregler mod anomale og uhensigtsmæssige forhold

  • Installation af software med system- og ibrugtagningstest

  • Drift, vedligehold, opdatering, service og udfasning

 • Udarbejdelse af valideringsrapport

Til toppen

Copyright © 2003-17  Carl Erik Torp. All rights reserved.
Last updated: 17. oktober 2017.